Introduction

 

Introductie

Het  creeren  van  een  geluidsbeeld  in  een  zaal  bij  concerten  en  theater  d.m.v.  een  geluidsysteem  is
een  betrekkelijk  nieuw  beroep.  Alhoewel  in  de  dertiger  jaren  al  Public  Adress-  systemen  werden
gebruikt,  dienden  deze  systemen  vooral  een  spraakversterkingsdoel.  P.A.  of  Public  Adress  system
betekent  omroepinstallatie.  Tegen  het  einde  van  de  jaren  zestig  en  begin  jaren  zeventig,  werden
grote  P.A.-  systemen  ontwikkeld  voor  muziekweergave.  Niet  alleen  de  luidsprekers  werden  voor  dit
doel  aangepast,  ook  de  eerste  live  mengtafels  verschenen.  Studiotechnische  faciliteiten  werden
aangewend,  zoals  effect  apparatuur  en  mengtafels  en  elk  instrument  kon  apart  worden  voorzien  van
een  microfoon  of  D.I.-  verbinding.  (Direct  Inject)  Dit  alles  tot  doel  om  de  geluidstechnische  kwaliteit  bij
live  uitvoeringen  te  verbeteren.  Zo  ontstonden  langzamerhand  de  geluidsystemen  die  we  dagelijks
om  ons  heen  zien:  uitgebreide  mengtafels,  digitale  randapparatuur,  enorme  versterkervermogens  en
geavanceerde  controller  systemen.  Live  geluid  en  touring  technologie  vormt  een  aparte  tak  binnen  de
professionele  audio-industrie.

De  geluidsman/vrouw  is  uiteindelijk  degene  die  met  al  die  mooie  apparatuur  aan  de  slag  gaat.  Geen
eenvoudige  opgave  gezien  de  soms  benarde  omstandigheden  waarin  het  werk  zich  afspeelt  en  de
moeilijkheden  die  ieder  op  zijn  weg  aantreft.  Soms  zijn  de  problemen  van  technische  aard,  soms  van
psychologische  aard.  Bij  het  laatste  denk  ik  dan  vooral  aan  het  werken  met  artiesten  en  de
presentatie  van  jezelf.

Om  te  kunnen  overleven  in  de  jungle  van  het  entertainment  is  het  daarom  goed  onszelf  een  aantal
vragen  te  stellen,  zoals:
Wat  stel  ik  mij  als  geluidsman/vrouw  tot  doel?
Leg  ik  bijvoorbeeld  de  nadruk  op  de  artistieke  kant van  het  vak  of  meer  de  technische  kant.
Wil  ik  in  het  theater  werken  of  meer  in  het  rock  ‘n  roll circuit?
Op  welke  termijn  wil  ik  mijn  plannen  realiseren?
Wat  maakt  mij  een  succesvolle  geluidsman/vrouw?  Denk  bijvoorbeeld  aan  je  presentatie,
technisch  inzicht,  muzikaliteit  etc.
Wat  zijn  m’n  sterke  en  zwakke  kanten.
Welk  doel  stel  ik  mijzelf  in  deze  cursus?  Op  welk  niveau  wil  ik  straks  kunnen  functioneren?

Doelstellingen van deze cursus:
De  cursist  kan  een  compleet  geluidsysteem  op  component  niveau  samenstellen  (type  mixer,
luidsprekers,  microfoons,  stroomvoorziening  etc.):
De  cursist  kan  verschillende  signaalniveaus  benoemen  en  kent  de  bijbehorende  impedantieniveaus
De  cursist  heeft  inzicht  in  de  versterkingstructuur
De  cursist  kan  een  schematische  opbouw  van  het  geluidssysteem  schetsen,  toegespitst  op  de
akoestische  omgeving  en  de  artistieke  toepassing
De  cursist  kan  de  keuze  voor  het  gebruik  van  een  specifiek  apparaat  motiveren

Iets voor jou?